top of page

השרשרת

אתר תדמית על פלטפורמת WIX למיזם מעניין של הגנה חברתית על אופניים. דרך האתר אנשים מקבלים מידע על המיזם, נרשמים בטופס לקבלת מדבקה, מדווחים על גניבה ועוד.

bottom of page