top of page

שטיבל יד בנימין

שדרוג אתר WIX לבית כנסת ברעננה, היה להם אתר שבנו בעצמם והם רצו לשפר את הנראות שלו ולהוסיף את זמני השבת שיתעדכנו בכל שבוע. עיצבנו מחדש את כל העמודים וחיברנו את זמני השבת למאגר נתונים שניתן לעדכן בקלות בכל שבוע.

bottom of page