top of page

שילוב

אתר תדמית WIX לחברת ניהול פרויקטים ופיקוח בניה. האתר מציג את השירותים שהחברה מציעה וכן את הפרויקטים השונים שביצעו. עדכון והוספת הפרויקטים מתבצעים בקלות בבסיס נתונים המחובר לאתר. האתר נבנה בשיתוף פעולה עם סטודיו WixMonster.

bottom of page